Impressum

Informasjon i henhold til § 5 TMG (Tyskland)

representere gjennom:
Stefan Kusch

Kontakt:
Nutzen sie bitte die Kontakt-Seite.

Merverdiavgift-ID (Tyskland):
Merverdiavgift-ID-nummer i henhold til §27a i merverdiavgiftsloven (Tyskland): DE295919414

Ansvarsfraskrivelse:

Informasjonen på dette nettstedet er kontrollert. Det gis likevel ingen garanti for at informasjonen er fullstendig, korrekt og oppdatert.

Informasjonen og tekstene ovenfor utgjør ikke juridisk rådgivning. I særdeleshet representerer de ikke den konkrete enkeltsaken. Vi påtar oss derfor ikke noe ansvar for at informasjonen er korrekt og oppdatert. Ta kontakt med vårt advokatfirma hvis du trenger pålitelig informasjon.

Leverandøren av det lenkede nettstedet er alene ansvarlig for ulovlig, ufullstendig eller feilaktig innhold.


Opphavsrett:

Innholdet og verkene som skapes av nettstedets operatører på disse sidene, er underlagt tysk lov om opphavsrett. Mangfoldiggjøring, bearbeiding, distribusjon og enhver form for bruk som går ut over det som er tillatt i henhold til opphavsrettsloven, krever skriftlig samtykke fra den respektive forfatteren eller opphavsmannen. Nedlastinger og kopier av dette nettstedet er kun tillatt for privat, ikke-kommersiell bruk. I den grad innholdet på dette nettstedet ikke er laget av operatøren, respekteres opphavsretten til tredjeparter. Tredjepartsinnhold er spesielt merket som sådan. Skulle du likevel bli oppmerksom på brudd på opphavsretten, ber vi deg informere oss om dette. Hvis vi blir oppmerksomme på brudd på opphavsretten, vil vi fjerne slikt innhold umiddelbart.

Personvern:

Det er som regel mulig å bruke nettstedet vårt uten å oppgi personopplysninger. I den grad det samles inn personopplysninger (f.eks. navn, adresse eller e-postadresser) på nettstedet vårt, skjer dette alltid på frivillig basis så langt det er mulig. Disse opplysningene vil ikke bli gitt videre til tredjeparter uten ditt uttrykkelige samtykke.
Vi gjør oppmerksom på at dataoverføring over Internett (f.eks. ved kommunikasjon via e-post) kan være utsatt for sikkerhetsproblemer. Fullstendig beskyttelse av data mot tilgang fra tredjeparter er ikke mulig.
Vi forbyr herved uttrykkelig bruk av kontaktdata som er publisert innenfor rammen av avtrykksplikten av tredjeparter for å sende uoppfordret reklame og informasjonsmateriell. Operatørene av dette nettstedet forbeholder seg uttrykkelig retten til å ta rettslige skritt i tilfelle uønsket utsendelse av reklameinformasjon, for eksempel spam-e-post.